André D'Halluin

André D'HALLUIN werd doctor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1970. Na een praktijk van twee jaar bedrijfsjurist in het voedingsconcern VANDEMOORTELE, kwam hij aan de Balie te Kortrijk in 1972.

Hij specialiseerde zich in het handels- en economisch recht en in het arbeidsrecht. Daarbij kwam door zijn praktijk en cliënteel ook de specialisatie in de Intellectuele Eigendom. Zowel voor arbeidsrecht als intellectuele eigendom werd hij aangezocht door de Provinciale Industriële Hogeschool om lesopdrachten te vervullen voor de ingenieurs. Hij was er vast docent gedurende vele jaren.

Hij werkt ook mee aan verschillende seminaries i.v.m. intellectuele eigendom of arbeidsrecht (opleiding stagiairs) en publiceerde artikels, onder meer over eerlijke handelspraktijken en publiciteit, alsook over «Beslag inzake namaak».

André D'HALLUIN spreekt Nederlands, Frans, Engels en Duits, en verstaat Italiaans.

In 1999 was hij de oprichter van het advocatenkantoor D'HALLUIN, gevestigd te Kortrijk, waar thans twee fulltime advocaten voor de cliënteel instaan.